Misja

Pomysłodalnia to idea skupiająca ludzi twórczych, aktywnych i poszukujących. Pomysłodalnia to miejsce, w którym zapaleni ideą ludzie realizują pomysły własne i pomagają w realizacji pomysłów innych.

Pragniemy pomagać i realizować projekt społecznej misji dzielenia się zasobami. Interesują nas pozytywne i długofalowe rozwiązania, których efektem będzie sprawnie zamknięty projekt, wydana książka, nagrana płyta, namalowany obraz, wernisaż, koncert czy, zwyczajnie, zdany egzamin.

Nasza praca jest obywatelską dyskusją nad kształtem różnych kawałków świata, także tego, który jest dla nas najważniejszy, to dyskusja o nas samych, naszych priorytetach i wartościach. Chcemy pielęgnować szlachetne idee zmian i promować je społecznie. Odrzucamy konflikty, które nie prowadzą do społecznego zrozumienia.

Chcemy wracać do źródeł energii skupionej w każdym z nas poprzez aktywność intelektualną, ruch, śpiew, ciekawą pracę. Udostępnimy miejsce młodym zespołom muzycznym, malarzom, fotografom, miłośnikom filmu i teatru, reformatorom społecznym. Zachęcimy członków społeczności do poznawania rzeczywistości podczas happeningów, akcji obywatelskich czy zwykłych wywiadów. Stworzymy przyjazną przestrzeń dla różnych form aktywności.

Zapraszamy pomysłodawców i pomysłobiorców.