Wykluczenie społeczne

Pomysłodalnia od wielu lat podejmuje działania mające zminimalizować wykluczenie społeczne osób w różnym wieku, kondycji społecznej, intelektualnej i finansowej. Przewodnimi hasłami w tych działaniach są: dbanie o godność człowieka oraz tolerancja dla odmienności. Wychodzimy z zalożenia, że zmienianie świata i ludzi najskuteczniej dokonuje się poprzez działania kulturalne i artystyczne.

Wykluczenie minimalizujemy poprzez interwencję i edukację w sprawach poszczególnych osób oraz grup społecznych. Naszym najbardziej rozbudowanym projektem jest Chórraa – chór kobiet amatorek, które połączyła idea działań wspólnotowych i społecznych. Chórraa stała się „programem” terapeutycznym i artystycznym dla kobiet w różnym wieku, różnych profesji, zainteresowań i przeżyć osobistych. Poprzez wspólną pracę kobiety uczą się szacunku do siebie, do innych kobiet, odzyskują wiarę we własne możliwości, uruchamiają indywidualny potencjał. Chórraa interweniuje w sprawach społecznie trudnych jak: dyskryminacja kobiet, nierówność społeczna, wykorzystywanie seksulane, przemoc w rodzinie, dzieciobójstwo. Chórraa pokazuje się w przestrzeni miejskiej – na dworcach, galeriach handlowych, plenerach, a także w centrach kultury i teatrach.

Fundacja pomaga również lokalnym poetom zrealizować ich marzenia i potrzeby poetyckie. Wspieramy przede wszystkim starszych twórców (55+), którym jest niezbędna pomoc formalna, organizacyjna i redakcyjna, aby wydać ich tomiki poezji. Przy okazji czujemy się zobligowani do zorganizowania każdemu z nich wernisażu poetyckiego, jak również do rozprowadzenia tomików poetów do wszystkich lokalnych bibliotek. Pomogliśmy już: Zbigniewowi Szymańskiemu, Jerzemu Edwardowi Stachurze, Grzegorzowi Lewkowiczowi, Jolancie Kmieć-Saburze, Lidii Ziurkowskiej-Michalewskiej, Januszowi Pierzakowi czy Bogumile Gussmann.

Priorytetową sprawą przy organizowaniu różnych działań edukacyjnych jest dla nas integracja społeczna, dlatego na warsztaty zapraszamy dzieci niepełnosprawne. Wspólnie z dziećmi zdrowymi niepełnosprawni uczą się siebie, innych i poznają różne sytuacje społeczne, w których nie muszą czuć się wyobcowani. W warsztatach aktorskich, muzycznych, scenograficznych i dziennikarskich wzięli do tej pory udział: głuchoniemi, niepełnosprawni ruchowo, dzieci i młodzież z zespołem Downa, zespołem Aspergera, z autyzmem. Do naszych projektów, jak „Lato w teatrze” czy „Rozkręć s-i-ę”, zapraszaliśmy także dzieci z domów dziecka i ośrodków pomocy dla nieletnich.