Społeczeństwo otwarte

Fundacja stoi na straży idei wolności społecznej i artystycznej. Szukamy dróg porozumienia w sytuacjach, gdzie komunikacja jest zaburzona uprzedzeniami, interesami czy po prostu niewiedzą. Zachęcamy do rozmawiania, animujemy sytuacje sprzyjające integracji społecznej w oparciu o szacunek dla odmiennych racji . Naszą misją stała się aktywizacja społeczeństwa na różnych polach przy wykorzystaniu wszystkich zasobów i potencjału Fundacji. Współpracujemy z instytucjami i zachęcamy je do działań otwartych społecznie. Promujemy idee: wolontariatu, społeczeństwa obywatelskiego, równości społecznej. Wychodzimy z zalożenia, że zmienianie świata i ludzi najskuteczniej dokonuje się poprzez działania kulturalne i artystyczne.

Największym sukcesem Pomyslodalni stały się koncerty „Śpiewający aktorzy”– integrujące trójmiejskie środowisko artystyczne, organizowane w ramach WOŚP. Ok kilku lat wspólnie z Teatrem Wybrzeże organizujemy charytatywne koncerty, do których zapraszamy wszystkich zawodowych aktorów śpiewających z Trójmiasta oraz lokalnych muzyków, z którymi tworzymy bezprecedensowe wydarzenia artystyczne.

Wspólnie z Teatrem Miniatura powołaliśmy w 2014 roku Trójmiejski Teatr Piosenki, gdzie również spotykają się artyści z różnych środowisk. Największym do tej pory osiągnięciem TTP był koncert „Pamiętajcie o wulkanach”.

Dzięki współfinansowaniu przez samorządy lokalne prowadzimy portale poświęcone regionalnym wydarzeniom kulturalnym, gdzie pochylamy się również nad młodymi twórcami, raczkującymi inicjatywami, talentami i postaciami nietuzinkowymi. Prowadzimy Pomorze Kultury z podstronami poświęconymi Gdańskowi, teatrowi, fotografii i filmowi. Jedną z idei, jak nam przyświeca przy tym projekcie, jest udzielenie bezpłatnego wsparcia promocyjnego, medialnego i reklamowego wszystkim, którzy się do nas zgłoszą. Pomorze Kultury stało się regionalnym obserwatorium kulturalnym.

Dzięki projektowi DKF (zarejestrowany w PFDKF) zapraszamy lokalną społeczność do aktywności artystycznej. „Schody gdyńskie” i „Monty Python w Gdyni” to przykład udanej i wyjątkowej akcji społecznej, dzięki której nakręcone zostały dwa filmy.

Lokalną społeczność Pomysłodalnia aktywizowała również w tygodniowej akcji „Tydzień sztuki”, w której między innymi mieszkańcy wszystkich dzielnic Gdyni mogli malować obraz poświęcony największym, historycznym indywidualnościom tego miasta. W ramach tej akcji udało się również nam wypracować z lokalnymi artystami i ludźmi kultury Manifest otwarty: Gdynia razem dla kultury, stanowiący przyczynek do wspólnych działań.

Pomysłodalnia poparła również Manifę, w tym współorganizowała trójmiejską Manifę 2011 w Gdyni, jak również zabrała głos w lokalnym proteście wywołanym odwołaniem spektaklu „Golgota picnic” podczas Festiwalu Malta. We współpracy z innymi aktywiści Pomysłodalni przygotowali lokalną akcję Nocny „Golgota Picnic”-Trójmiasto w ramach ogólnopolskiej akcji „Golgota Picnic– zrób to sam”, której częścią składową było m.in. czytanie tekstu Rodrigo Garcii w wykonaniu aktorów Teatru Wybrzeże pod opieką reżyserską Adama Nalepy.