Przyjaciel kultury

W ramach projektu „Przyjaciel kultury” tworzymy organizacyjne i finansowe podstawy do produkcji i promocji dzieł pomorskich artystów. Wydajemy książki, płyty, organizujemy koncerty, przeglądy, wernisaże; przygotowujemy promocyjne prezentacje,  pomagamy w zdobyciu środków na realizacje pomysłów, podpowiadamy, kreujemy i kierujemy.  Pomagamy literatom, muzykom, aktorom i plastykom; początkującym i doświadczonym, juniorom i seniorom. Uważamy, że najważniejsi w tworzeniu naszej kultury są lokalni artyści, pomoc w ich wspieraniu, odkrywaniu i promowaniu jest fragmentem misji Fundacji Pomysłodalnia.

Zapraszamy do projektu „Przyjaciel kultury” firmy, instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Chcielibyśmy jak największej liczbie donatorów nadać tytuł „Przyjaciela kultury”, by móc zrealizować jak najwięcej projektów zasługujących na ich wsparcie. Mile widziane są wszystkie, nawet drobne wpłaty – ich suma tworzy całość, która pozwala zrealizować projekt w zamierzonym kształcie. Każdemu donatorowi dostarczamy wydrukowane książki, zapraszamy na zrealizowane spektakle, dziękujemy na naszych stronach, wydawnictwach, plakatach i wpisujemy do niezwykłego klubu „Przyjaciół  kultury”. Informujemy po każdym projekcie, na co zostały przeznaczone środki uzyskane od Przyjaciela.

Obecnie gromadzimy środki na wspieranie projektu „Pomorze Kultury. Sztuka” realizowanego w trybie ciągłym.

Pomorze Kultury. Sztuka

Zachęcamy  do współpracy przy tworzeniu unikalnego projektu – wortalu Pomorze Kultury o zasięgu regionalnym. Jest to przede wszystkim idea wspólnotowego myślenia o kulturze w regionie, łączącego środowiska, instytucje oraz wszelkie inicjatywy pozainstytucjonalne zarówno w skali lokalnego środowiska, jak również województwa.

Pomorze Kultury (www.pomorzekultury.pl) funkcjonuje już ponad trzy lata i jest prowadzone samodzielnie przez Fundację Pomysłodalnia przy niewielkim współfinansowaniu marszałka województwa pomorskiego. Do tej pory dokonaliśmy mappingu aktywności teatralnej w regionie, podjęliśmy wyzwanie zmapowania kulturalnego Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw pozainstytucjonalnych.

Przed nami kolejne wyzwanie. Chcemy wszechstronnie zająć się sztukami wizualnymi i designem, tworząc stronę sztuka.pomorzekultury.pl. Szukamy sprzymierzeńców, którzy zainteresowani są multimedialną promocją wydarzeń, branżową i regionalną informacją, wreszcie szukaniem partnerów i odbiorców wydarzeń na Pomorzu. Nasze działania rozszerzone zostaną o multimedialne relacje (omówienia, wywiady, komentarze) i recenzje. Gwarantujemy przy tym merytoryczność i uważność w podejściu do prezentowanych wystaw, wernisaży i dzieł, zachowując prawo do oceny artystycznego wymiaru przedsięwzięcia z szacunkiem dla aktu twórczego i zaangażowania. Staramy się wypełnić lukę istniejącą na kulturalnej mapie Pomorza w zakresie sztuk wizualnych, budować siłę krytyczną, która będzie nie tylko obserwować i oceniać, ale także tworzyć tak niezbędny dla sztuki ferment. Dostrzegamy silną potrzebę stworzenia tygla, w którym krytyka artystyczna byłaby zauważalna, dzięki czemu organizowane na Pomorzu wydarzenia będą miały szansę pełniej zaistnieć w świadomości odbiorców. Niebagatelnym składnikiem projektu jest promocja pomorskiej sztuki, artystów, aktywistów oraz instytucji, ngosów i grup nieformalnych.

Fundacja Pomysłodalnia od wielu lat buduje podwaliny działań wspólnotowych, środowiskowych, zajmuje się również szeroko pojętą edukacją kulturalną, krytyką artystyczną (najbardziej rozwiniętą w dziedzinie teatru), integruje środowisko artystyczne, (między innymi organizując koncerty, happeningi), a także aktywizuje obywateli poprzez debaty poświęcone kulturze. Fundacja jest również producentem przedsięwzięć artystycznych, tworzy kulturę „po coś”.

Wortal Pomorze Kultury ma zapewnić m.in.:

Pełną informację o wystawach, aukcjach, festiwalach i pozostałych inicjatywach związanych ze sztukami wizualnymi i designem;

Relacje i recenzje z wybranych (lub wszystkich) wystaw i przedsięwzięć;

Powstanie także Mapa sztuki pomorskiej – praktyczny i czytelny zbiór informacji o instytucjach i firmach zajmujących się sztuką w szerokim rozumieniu. W dalszej kolejności planujemy rozwinąć dział encyklopedyczny (w tym hasła osobowe, zjawiska, trendy) na wzór culture.pl z uzupełnieniami multimedialnymi;

Informacje będą promowane na stronie wortalu oraz na stronach zaprzyjaźnionych i mutacjach społecznościowych (Pomorze Kultury, Gazeta Świętojańska, osoby indywidualne), poprzez newsletter i direct mailing.

Prosimy o wpłaty na konto:   Bank Millenium 78116022020000000235633158 z dopiskiem: „Przyjaciel kultury”

Zakończone projekty:
Tomik poezji Jerzego Stachury czytaj więcej
Tomik poezji Jolanty Kmieć-Sabury czytaj więcej
Tomik poezji Lidii Ziurkowskiej-Michalewskiej czytaj więcej
Spektakl Chórraa „Osiem scen z życia kobiety” czytaj więcej

Zaufali nam:

 Wojewodztwo_Pomorskie_poziom-prawa-2012-RGB-NIE DO DRUKU  logo-gdynia-moje-miasto9-300x235  Logo Teatru Wybrzeże  LogoGSS
 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni  logo CP_DK_300px  kruszywa